سقف کشسان چگونه نصب می شود؟

جهت نصب سقف کشسان وجود ابزارهای مخصوص آن الزام دارد.

در ابتدای کار پروفیل های مخصوص سقف کشسان دور تا دور محل نصب سقف پیچ شده سپس با استفاده از گیره نگهدارنده ی پارچه ی کشسان چهار گوشه ی پارچه را در هوا معلق نگه داشته می شود تا با استفاده از هیتر گرمادهی پارچه ی کشسان نصب شود.

لازم به ذکر است که هیتر گرمادهی پارچه ی کشسان با هیتر گرمادهی صنعتی از نظر زاویه ی پرتاب هوا و کنترل درجه ی حرارت فرق دارد.

هیتر گرمادهی کشسان قابلیت استفاده از زاویه و پرتاب درجه هوای مناسب برای تامین هرچه بهتر حرارت مورد نیاز برای کش امدن پارچه کشسان را دارد.

روند کار به این صورت است که فردی با فاصله ی مناسب از پارچه ی سقف کشسان شروع به حرارت دهی می کند به صورتی که حرارت تولید شده اصطلاحا باعث سوختن پارچه کششسان نشود.

پس از گرم شدن پارچه ی کشسان فرد دیگری با استفاده از کاردک های مخصوص نصب کشسان شروع به جا انداختن لبه های پارچه کشسان در درون پروفیل ها می کند.

برای رسیدن به نتیجه ی بهتر باید روند نصب از گوشه ها شروع شود تا بتوان گیره ها را از پارچه ی کشسان جدا کرده و ادامه ی روند نصب با سهولت انجام گیرد.

بعد از اتمام مراحل نصب سقفی یک دست و یکپارچه بدون کوچکترین چروک و شکم دهی خواهیم داشت.

تمامی درزهای بین دیواره ی محل نصب با پارچه ی کشسان با استفاده از نوارهای درزگیر مخصوص گرفته خواهد شد تا از ورود هرگونه حشره و گرد و غبار به پشت سقف و ایجاد سایه و کثیفی جلوگیری شود.

برای خرید و اجرای سقف کشسان لابل در استان های تهران, کرج, قزوین, قم و آذربایجان غربی و شرقی با ما  تماس برقرار کنید.

 

سقف کشسان

 

تماس با ما